In de medinova kliniek van Fentener van Vlissingen werdt ik chronisch pijnpatient

Op deze site leest u hoe ik in één van de klinieken door één van de rijkste mannen van Nederland Fentener Van Vlissingen (Medinova) word behandeld en welke gevolgen dit voor mij en mijn omgeving heeft gehad.

MET ENIGE GENE VRAAG IK JULLIE HULP VIA EEN GROWDFUNDINGSITE ZIE DE LINK HIER ONDER:

https://getfunded.nl/campagne/6553-help-chronisch-pijnpati-nt-na-medische-misser

 

In een notendop:

Ik werd slachtoffer in deze kliniek door een onnodige behandeling in 2008, waar ik kwam om een simpele cyste uit te spoelen, maar daarop onnodig werd geopereerd.  Eerst met experimentele ankers, die te snel loslieten. Er volgde vervolgens een revisieoperatie in 2009, welke ook niet goed afliep waardoor er een derde operatie in 2010 volgde. In die operatie werd ook nog eens mijn kraakbeen doorboord met titanium schroeven die niet goed waren aangebracht..

Na mijn klachten te hebben gedeponeerd bij de klachtencommissie van Medinova is mijn klacht gegrond verklaard. Klik hier voor de uitspraak...

En werd het advies aanbevolen aan FENTENER VAN VLISSINGEN om mij een passende financiële oplossing aan te bieden.

Maar ook al is mijn drama nu al inmiddels 10 jaar geleden begonnen. Dhr.FENTENER VAN VLISSINGEN heeft mij alleen bevochten met zijn advocaten en laat de directie mij als een hond behandelen en laat het over aan een verzekeringsmaatschappij die geen enkel reëel vergoeding voorstel heeft. FENTENER VAN VLISSINGEN zou n.a.v. de uitspraak van de klachtencommissie wel bezien wat ze zouden uitkeren en dan beslissen wat hij van zijn rijkdom nog zou kunnen missen uit moreel oogpunt. Nou deze zak heeft geen enkel moreel en vetrijkt alleen zichzelf en eigen familie.

Doordat ik de laatste jaren hierdoor totaal  ben ingeteerd, kan ik nu niet eens naar een kliniek waar ze experimenteel bezig zijn met kraakbeenherstel. Ditis  in het buitenland en zal binnenkort daarom een schouderprothese moeten krijgen. De arts die dit veroorzaakt heeft J.W van Ommeren wordt aan alle kanten de hand boven het hoofd gehouden en is in drie zijn derde tuchtrechtelijke procedure in het ongelijk gesteld ( en tekent zelfs hoge beroep aan )

Eerder kreeg hij al waarschuwingen en via een andere gedupeerde kreeg hij ook een berisping. Zie elders op deze site.

Ik vraag bezoekers van deze site hieraan te denken als zijn kop weer eens op tv is en zijn praatjes verkondigd hoe mooi familiebedrijven zijn. Door deze gierige rijke vrek ben ik in zware geldproblemen gekomen, nadat hij over mijn rug (lees schouder) nog rijker moest worden met zijn kliniek Medinova. ..En vele andere klinieken, die deze man aan het opkopen is o.a. Bergman klinieken e.v.a.

Ik adviseer u : Blijf hier weg!  … want mocht je door een verkeerde diagnose of operatiefout of iets degelijks een flinke schade oplopen… Er zal alles aan worden gedaan tot leugens aan toe, om het je als slachtoffer zo moeilijk mogelijk te maken. ..in plaats van dat je denkt naar redelijkheid en billijkheid vergoed zal worden.

Dit alles is mij overkomen na eerst een onnodige operatie, die tot overmaat van ramp nog eens losliet door experimenteel operatiematerieel en resulteerde in ZES operaties in één en hetzelfde gebied .. Met telkens een revalidatieperiode van minimaal 6 maanden dat er voor gezorgd heeft dat mijn schouder nooit meer hetzelfde zal zijn en ik nu voor nog vervoloperaties kom te staan om een prothese in mijn schouder te laten plaatsen. Dit kan ik alleen voorkomen als ik vergoed zou worden om het in het buitenland te laten oplossen, waar men verder is met kraakbeen hersteloperaties middels stamcel therapie.

Wat heb ik er aan overgehouden?  Ik ben nu al enige tijd chronisch pijnpatiënt met een kapotte schouder, die in de nabije toekomst vervangen moet worden door een prothese. In een situatie dat je bij je boodschappen dagelijks moet afwegen een stuk vlees te kopen of je geld aan glucosamines te besteden.   

Ik zit na de fatale operatie sinds 2010 nu zwaar aan de opiaten, die voor de helse pijnen worden voorgeschreven, waardoor er nu inmiddels ook sprake is van medicijnverslaving. Dankzij meneer FENTENER VAN VLISSINGEN zal ik 2020 ingaan met het oog op weer een leuke operatie waarbij een prothese geplaatst zal moeten worden en waar ik nog veel tijd zal moeten doorbrengen in een ontwenningskliniek om met de morfine te minderen.

De klachtencommissie van Medinova gaf in 2013 al het DRINGEND advies om mij een financiele oplossing aan te bieden maar dat ging Fentener van Vlissingen te ver.

 Beste meneer FENTENER VAN VLISSINGEN houd wat mij betreft jou TV praatjes over familie (bedrijven) maar voor je.

In de eerste jaren na al wat mij is overkomen maakte ik een website en tekende ik mijn strijd op. U kunt dit lezen op

http://www.mijn-schouderoperatie-bergmankliniek.nl/

Hier kunt u lezen dat ik;

  • In het gelijk werd gesteld door de klachtencommissie van FENTENER VAN VLISSINGEN (kliniek Medinova)
  • De rapportages die werden gemaakt door andere zeer goed aangeschreven orthopedisch chirurgen
  • De rapportage door de rechter aangewezen medisch deskundige
  • Vele uitspraken van het medische Regionaal Tuchtcollege
  • Uitspraak van het medisch Centraal Tuchtcollege
  • Briefwisselingen van advocaten
  • Briefwisselingen van medewerkers van FENTENER VAN VLISSINGEN kliniek Medinova.

Deze site zal ik aanvullen met alle brieven, die ik van de huisadvocaat van FENTENER VAN VLISSINGEN namens de heer FENTENER VAN VLISSINGEN via zijn handlangers allemaal mocht ontvangen.

Op verzoek van de Verzekeraar van Medinova ( VvAA ) heeft de rechter een deskundige gevraagd hoe deze mijn behandelingen beoordeelde. Uit het 26 pagina's tellend rapport bleef niets over van het handelen van de van Ommeren lees hier onder:

 "In mijn optiek heeft onzorgvuldig handelen bestaan uit een onjuiste indicatiestelling voor de eerste ingreep en tevens uit het achterwege laten van het behandelen van de cyste. Verder had in mijn optiek bij een tweede ingreep niet opnieuw een labrumfixatie dienen plaats te vinden gezien het ontbreken van instabiliteitsklachten en gezien het falen van de eerste repair zonder traumatische voorvallen of luxaties. De indicatie voor de derde ingreep op 07-07-2010 is zonder onderbouwing hiervoor in het dossier eveneens een teken van onzorgvuldig handelen. Bovendien was de plaatsing van het titanium anker niet juist. In mijn optiek ware het beter geweest indien bij de eerste ingreep decompressie van de cystes en nettoyage van het labrum had plaatsgevonden al dan niet in combinatie met een fixatie van het labrum. In mijn optiek was het beter geweest geen tweede en volgende ingrepen te verrichten. Hoogstens zou bij een tweede artroscopische ingreep nettoyage, verwijderen van aanwezig hechtmateriaal en kweken kunnen zijn verricht. De derde en volgende ingrepen hadden op die manier in mijn optiek voorkomen kunnen worden.

De plaats van inbrengen van het titanium anker tijdens de derde operatie op 07-07-2010 is niet terug te vinden in het dossier. Ook bij de video-opname is dit niet duidelijk Het komt voor dat een anker op de juiste plaats wordt ingebracht, maar migreert door de ondermijning van het subchondrale bot in het glenoid vanwege eerdere ankerplaatsing. Dit blijkt echter niet uit de opeenvolgende (CT-)scans. De plaats van het anker ten tijde van het verwijderen ervan in 2011 is een niet-acceptabele plaats voor een dergelijk anker. Het anker dient op de rand van het glenoid geplaatst te worden, juist ter voorkoming van schade aan het intra-articulaire kraakbeen. De plaatsing van het titanium anker was derhalve in mijn optiek niet volgens de standaard van de beroepsgroep "

HULP VIA GROWDFUNDING

MOMENTEEL ZIE IK OP TEGEN HET LATEN PLAATSEN VAN EEN SCHOUDERPROTHESE DIE NODIG OMDAT MIJN DOORBOORDE KRAAKBEEN AAN HET VERSLECHTEREN IS EN STEEDS MEER PIJN DOET.

NU HEB IK VAN DR. SAW IN KUALA LUMPUR GOED BERICHT, NAMELIJK WAT ZE IN DE KLINIEK VAN MEDINOVA KAPOT GEMAAKT HEBBEN KAN HIJ GOEDKRIJGEN MET EEN STAMCEL BEHANDELING HELAAS HEEFT DE KLINIEK EN ZIJN BAAS MIJN SCHADE NIET VERGOED.

MET ENIGE GENE VRAAG IK JULLIE HULP VIA EEN GROWDFUNDINGSITE ZIE DE LINK HIER ONDER:

https://getfunded.nl/campagne/6553-help-chronisch-pijnpati-nt-na-medische-misser

 

 

VOOR MENSEN MET KRAAKBEENSCHADE ZIE ONDERSTAANDE LINK VAN DE ARTS DIE JULLIE MISSCHIEN KAN HELPEN.

https://www.youtube.com/watch?v=bwR5Vpr_CyY&t=2938s

NEDERLAND LOOPT HELAAS NIET VOOROP MET HET BEHANDELEN VAN KRAAKBEENSCHADE.